Halland

Förbättring på gång för cyklister

En okej cykelstad som är på frammarsch. Det tycker cykelfrämjandet om Halmstad kommun.

– Vi har en ganska god standard som kan bli bättre. Vi har ett bra utgångsläge, säger Anneli Johansson, trafikmiljöingenjör på Teknik och Fritid i Halmstad.

Vilka viktiga förbättringar och nygbyggnade sker i år?

– Dels har vi vår nya underfart i anslutning till arenan, där vi förbättrar för cyklister och fotgängare som behöver korsa Växjövägen.

För att bli en bra cykelstad ska kommunen varken vara för stor eller för liten. Det framgår av cykelfrämjandets undersökning. Är kommunen för stor kan beslutsvägarna bli långa och krokiga, är kommunen för liten kan det vara svårt att finansiera cykelvägar.

Hylte, länets minsta kommun, har legat lite efter när det gäller att planera för gång- och cykelbanor. Men nu är kommunens första cykelplan på gång.

– Vi hoppas att det kommer att betyda mycket för att få en trevligare, mer tillgänglig och säkrare miljö, säger stadsarkitekten Pontus Svahn.