Halland

Färre djurskyddskontroller

Antalet djurskyddskontroller i Halland har minskat kraftigt sedan länsstyrelsen tog över ansvaret från kommunerna för ett och ett halv år sedan.

Förra året gjordes drygt 400 kontrollbesök, att jämföra med 1600 året dessförinnan.

Men trots att tillsynen har minskat har fler djur tagits om hand sedan länsstyrelsen tog över.

Däremot var kommunen bättre på att polisanmäla när det uppstod misstanke om brott. Det skriver Hallands nyheter i dag.