SÖRMLAND

Höjd beredskap inför valet

Polisen i Sörmland och i flera andra län gör en särskild satsning på att bevaka politiska möten under valrörelsen. En särskild organisation har byggts upp med en enhet som ska kunna rycka ut snabbt.

Tanken är att man ska garantera ordning och säkerhet om det kommer en ledande politiker och gästar ett torgmöte med kort varsel.

Agneta Blom, statsvetare vid Örebro universitet som har utrett hot mot politiker, är positiv till polisens satsning.

– Vi vet att oroligheter kring politiska möten kan uppstå. I valrörelsen är det väldigt täta sådana aktiviteter så det är självklart att man behöver en beredskap för det, säger hon.

En aneldning till polisens satsning är att det tidigare brustit i kommunikationen mellan partierna och polisen när ledande politiker gästat lokala valmöten. Det var också något som tydligt kom fram i den utredning om hot och våld mot förtroendevalda som Agneta Blom var delaktig i.

Det kan vara torgmöten där finns polistillsånd, men där partierna fått sena besked om att det kan komma en ledande rikspolitiker och där man då missat att informera polisen, vilket försvårat polisens arbete.

De senaste valen har det enligt Fredrik Wallén, chef för polisens kriminalunderrättelsetjänst i Sörmland, funnits en särskild hotbild med risk för ordningsstörningar kring Sverigedemokraternas torgmöten, något som gör att polisen nu ska ägna dem särskilt intresse.

– Även Sverigedemokrater har rätt att vistas på gator och torg och hålla sina möten. Det ska vara tryggt både för dem som uppträder och dem som passerar de här miljöerna, säger Agneta Blom.

Enligt Agneta Blom har den politiska aktivismen ökat i bland annat Sörmland och man kan också se hur högergruppen saboterat Vänsterpartiers lokaler.

Agneta Blom menar att polisens satsning att bevaka val möten är en viktig demokratifråga.

– Det är avgörande för att vi ska kunna ha öppna politiska diskussioner, säger hon.

Per Thyrén
per.thyren@.sr.se