Skellefteå

Nej till fler friskolor

Skellefteå kommun säger nej till att 4 privata fristående grundskolor och 2 fristående gymnasiekolor ska få etablera sig i kommunen. Det beslutade kommunstyrelsen arbetsutskott i måndags.

I yttrandet till Skolinspektionen motiverar kommunen sina beslut med att Skellefteå har ett kraftigt vikande elevunderlag, och att inriktningen på friskolornas utbildningar redan finns inom den kommunala skolan.

Folkpartiet och Centerpartiet röstade för att friskolorna ska få starta verksamhet i Skellefteå.