Kronoberg

Sjukvården hanterade personuppgifter på fel sätt

Datainspektionen riktar nu kritik mot hur sjukvården hanterat personuppgifter i olika register i samband med brevutskick till personer med knä- och höftbesvär.

Vi har tidigare berättat att personer, bland annat i Kronoberg, har fått brev från en insamlingsfond som ber om pengar till forskning om ledsjukdomar.

Och Datainspektionen kräver nu att de ansvariga för registren ska åtgärda bristerna som finns och införa rutiner och riktlinjer för hur personuppgifter får hanteras i registren.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se