Fel beslut om Uppsala Arena

Fastighetsnämnden i Uppsala kommun överskred sin befogenhet när den i december förra året beslutade att förlänga samarbetsavtalet med bolaget bakom Uppsala Arena. Det menar Förvaltningsrätten i Uppsala som nu upphäver beslutet.

Den 17 december förra året beslutade Fastighetsnämnden i Uppsala kommun att förlänga samarbetsavtalet med bolaget bakom den planerade arenan i Gränby.

Avtalet förlängdes till och med den 31 mars 2010, för att man under tiden skulle kunna utarbeta ett förslag till ett nytt samarbetsavtal, ett avtal som kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Men efter en överklagan från miljöpartisten Trond Svendsen upphäver Förvaltningsrätten i Uppsala nu Fastighetsnämndens beslut eftersom de anser att nämnden överskridit sin befogenhet.

Förvaltningsrätten anser att kommunfullmäktige och inte fastighetsnämnden borde ha fattat beslut i frågan, eftersom att en förlängning av avtalet innebar en stor ekonomisk förpliktelse för kommunen, det vill säga att kommunen skulle fortsätta vara bunden till att ingå i ett hyresavtal som löper i 25 år.

Enligt Lars-Gunnar Karlsson, moderat ordförande i Fastighetsnämnden, får förvaltningsrättens dom inga konsekvenser, utan arbetet fortsätter som vanligt.