Gävle

Slutrökt för kommunanställda

Efter nyår blir det förbjudet för kommunanställda i Gävle att röka på arbetstid. I går kväll tog kommunfullmäktige beslutet efter en lång debatt.

- Detr finns flera skäl att införa rökfri arbetstid. Det främsta skälet är att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Vi vet vad det kostar samhället och de hälsovinster som går att göra om fler slutar att röka, eller minskar tobaksanvändandet. Det blir både hälsovinster och ekonomiska vinster, säger det miljöpartistiska oppositionsrådet Roger Persson.

Men förslaget om att införa rökförbud har också haft sina motståndare.

Inger Källgren Sawela, oppositionsråd för Moderaterna i kommunfullmäktige var inte lika övertygad om att beslutet var det rätta. Hon hade därför lämnat in ett yrkande som tillät personalen att få ta ett bloss under raster eller pauser, och därmed inte bli helt avstänga från rökandet.

"Går för långt"
- Vi har ingenting emot att vi i Sverige och i Gävle får rökfria miljöer men någonstans tycker jag att det går en gräns för vad vi politiker ska bestämma över människors liv. Det här förslaget tycker jag går för långt, säger hon.

Vad som kommer att hända med de som bryter mot förbudet är ännu oklart. Det finns inte heller någon specifik plan för hur man ska kolla att de anställda följer kraven.

Veronica Åkerström, är rökare och jobbar inom hemtjänsten i Gävle. Hon tror att det är svårt att få anställda att sluta röka och följa den nya regeln.

- Det är väl svårt för rökare att inte röka. Vi inom hemtjänsten som går mellan olika kunder och de kan inte hålla koll på allihopa så jag tror att folk kommer att röka ändå. Man kommer inte att sluta på grund av ett sådant beslut, säger hon.

Lovisa Löwenborg
lovisa.lowenborg@sr.se