Vänern

Varning för sjöprickar på drift

Sjöfartsverket varnar för att sjöprickarna i Vänern kan sitta fel. Efter den hårda och sena vintern har inte verket hunnit med att korrigera sjömärkena i tid och det finns nu anledning till försiktighet för den som ger sig ut på sjön.

– Vi har ju alltid en översyn av våra farleder på våren då vi rättar de sjömärken som har flyttat sig med isen, men i år har vi kommit igång senare och det gör att vi vill varna för att det arbetet kanske inte är färdigt på alla ställen där folk brukar köra, säger Hans Sjöström, chef för sjöfartsverkets farledsdrift.

– Isen är oerhört kraftfull när den sätter igång och driver. Sjömärkena fryser fast och så börjar stora isflak att driva och det finns nästan ingenting som stoppar de krafterna.

Det finns egentligen ingenting som man kan göra i förebyggande syfte för att hindra att sjömärkena flyttar på sig. Det skulle bli alldeles för dyrt med så många prickar som det finns.

– Idag arbetar vi med två fartyg på Vänern och de betar av sjön områdesvis. Vi har kört färdigt i den södra delen av Dalbosjön och vi har tagit den norra delen av Värmlandsjön bort mot Kristinehamn. Det finns lite kvar där att göra och sedan är det ner mot Otterbäcken och Mariestadsområdet som man håller på med just nu.

Var är tidsplanen? När kan man lita på prickarna i Vänern?

– Det kommer att ta en liten bit in i juni innan vi är klara med det här, så om ett par veckor.