Varsel på Karlit

På träindustriföretaget Karlit AB i Karholmsbruk ska sex kollektivanställda sägas upp till november i år.

Det handlar om en varsel på elva personer varav fem är naturliga pensionsavgångar. Men Tommy Mårtensson, fackordförande för skogs-, trä- och grafisk branschen, GS, är hoppfull:

- Jag tror att det är mycket möjlligt att ordersituationen förändras innan november och att man inte kommer att behöva varsla.