JÄMTLANDS LÄN

Vårdföretag får patientlistor

Landstinget ska dela med sig av sina patientlistor till privata vårdföretag. Det skulle underlätta för fler aktörer att starta upp hälsocentraler i länet. Det skriver Konkurrensverket i en granskning.

I många andra landsting får de nyetablerad vårdföretagen ta del av listorna på invånare som inte valt hälsocentral. Men landstinget i Jämtlands län har bestämt att de behåller listorna för sig själva. Det gör det betydligt svårare för nyetableringar, skriver Konkurrensverket.

Möjligheten för invånarna att välja hälsocentral är inget nytt. Det som är nytt från årsskiftet är att patientens rättigheter att välja har stärkts eftersom en vårdgivare inte har rätt att neka eller avvisa någon.

Införandet av vårdval har medfört positiva förändringar. I flera landsting har mottagningar börjat erbjuda utökade öppettider. Betydelsen av bemötande och kundservice har fått ökad uppmärksamhet. Till exempel har vissa hälsocentraler ansträngt sig för att göra väntrum och lokaler mer välkomnande. Men utvecklingen avseende nya sätt att organisera och bedriva verksamheten har varit begränsad, enligt Konkurrensverket.