JÄMTLANDS LÄN

Kritik mot polisens radioutrustning

Poliser i Östersund är kritiska mot att deras radioutrustning inte fungerar som den ska. Vid ett tillfälle var mottagningen så dålig att en patrull inte uppfattade att en annan patrull åkte på samma uppdrag.

"Det är fullständigt oacceptabelt att man inte har kontroll över var den andra patrullen håller hus om det faktiskt händer något", skriver poliserna.