jönköping

Uppmandade till tvång på boende

Ett gruppboende i Jönköping hade en handlingsplan som uppmanade till otillåtet tvång.

Det upptäckte Socialstyrelsen vid en inspektion som gjordes efter att anhöriga klagat på gruppboendet.

Ansvariga politiker i Jönköpings kommun har nu gått igenom handlingsplanen och håller med om att den kan tolkas som att patienter ska hållas instängda i sina lägenheter.

Den uppmaningen har nu tagits bort från gruppboendets handlingsplan och Socialstyrelsen nöjer sig med det.