Medborgarförslag

Kommunen borde elsanera vissa områden

Gotlands kommun borde elsanera vissa bostadsområden så att elallergiker kan leva med samma standard som övriga medborgare. Det anser en boende i Visby i ett medborgarförslag till kommunen.

Förslagsställaren påpekar att det finns andra kommuner som har elsanerade fastigheter och sjukvårdsområden och undrar hur Gotlands kommunen ska göra om en elallergiker ska läggas in på sjukhus.