Europabörserna backar igen

Det är återigen kraftigt neråt på Europabörserna efter förnyad oro för flera euroländers statsfinanser, och i förlängningen den ekonomiska utvecklingen. Stockholmsbörsen hade gått ner med 2,7 procent vid 12.30-tiden.

– Det kan naturligtvis fortsätta att vara rätt så skakigt på kort sikt. Mycket beror på vilka beslut och utspel som kommer från både politiker från både Europa och andra länder om hur man ska hantera de växande skuldproblemen som ju framför allt har drabbat Europa nu, men som också finns i andra delar av världen, säger Johan Javeus, chefsstrateg på banken SEB.

På börser i Asien sjönk kurserna på bred front under morgontimmarna. Dels på grund av oron för den ekonomiska utvecklingen i Europa, dels på grund av det allt mer spända läget mellan Syd- och Nordkorea.

När Europabörserna öppnade blev det direkt kraftiga fall. I Stockholm direkt ned med 2,5 procent, likadant på de största börserna i Europa.

Kronan tappade också rejält mot dollarn och för första gången på länge kostar en dollar mer än åtta kronor.

Å andra sidan brukar ju den svenska exportindustrin gynnas av att kronan är lågt värderad.

Johan Javeus på SEB säger också att det just nu är två olika bilder: rädslan för en sämre ekonomisk utveckling, samtidigt som företagens rapporter visat att det går allt bättre.

– Det finns en ökad optimism hos många företag. Man räknar med att vinserna blir högre i år än vad de var förra året. Om man dessutom tittar på ekonomiska data, framför allt i USA men även i Sverige och andra länder, tyder de på att vi har en återhämtning. Oron kommer närmast från att man räknar med att de åtstramningar som många länder inför kommer att påverka tillväxten negativt. Hur negativt finns det olika åsikter om, säger Johan Javeus.