HÄSSLEHOLM

Tidningsledare får böter i tryckfrihetsmål

Tidningen Norra Skånes tidigare ansvariga utgivare Mimmi Karlsson-Bernfalk bröt mot tystnadsplikten när tidningen avslöjade att en känd nazist låg bakom ett medborgargarde i Hässleholm.

Det är innebörden av en dom från hovrätten i Malmö i dag. Hovrätten går därmed emot Hässleholms tingsrätts tidigare dom.

Bakgrunden till den rättsliga processen är att Norra Skåne avslöjade och pekade ut Nils-Eric Hennix, den tidigare partiledaren för Nationaldemokraterna, som den som låg bakom ett nybildat medborgargarde i Hässleholm.

Enligt Hennix hade han blivit lovad anonymitet i samband med kontakten med tidningen.

Tidningen å sin sida menade att det rörde sig om två olika publiceringar, först en artikel om själva medborgargardet, sedan en där det avslöjades att Hennix låg bakom bildandet.

Tingsrätten i Hässleholm höll med om detta resonemang i sin bedömning av publiceringarna. Men hovrätten gör alltså en annan bedömning.

Mimmi Karlsson-Bernfalk, som numera jobbar som redaktionschef i Skånska Dagbladet-koncernen, ska i och med domen betala 40 000 kronor i böter samt rättegångskostnader på nästan 200 000 kronor.

Mimmi Karlsson-Bernfalk säger i dag att hon inte ångrar publiceringarna:

– Jag ska visserligen diskutera utslaget med min advokat, men jag förutsätter att vi kommer att överklaga.