Pedagoger prisas i Västerås

Fem personer har fått Västerås stads pedagogiska pris för år 2010. Årets pristagare heter Eva Hanses Valeij, Annika Lundberg, Bodil Lövgren, Ulla Löfgren och Leif Larsson.

Eva Hanses Valeij, förskollärare, får pris för sitt jobb på språkförskolan Solkatten. Enligt motiveringen ger hon "barnen en chans att utifrån sina egna förutsättningar göra framsteg och utvecklas".

Annika Lundberg, förskollärare på Hökåsens förskola, får priset att hon har "lyckats väl med att utveckla, inkludera och sprida glädje".

Grundskolläraren Bodil Lövgren, får pris bland annat för sin matematikverkstad. Hon har också stöttat och inspirerat såväl elever som haft svårigheter som elever som har fallenhet för matematik, enligt motiveringen.

Rotundaskolans rektor Ulla Löfgren får pris för sitt arbete, enligt motiveringen har hon"med stor framgång använt det pedagogiska verktyget 'Rotundacirkeln' där människans förmågor sys ihop till en helhet."

Edströmska gymnasiets rektor Leif Larsson får pris för att ha lyckats skapa en skola där arbetsliv och skola samarbetar bra.

Västerås stads pedagogiska pris syftar till att

* stimulera till fortsatta framgångar för pristagarna
* sporra andra till förstärkta insatser
* sprida kunskap om framstående pedagogisk verksamhet i Västerås