Västerbottens län

Traditioner försvårar för nya i politiken

De politiska partierna jobbar hårt på att få in fler utomnordiska kandidater på sina listor inför valet i höst. Miljöpartiet har lyckats bäst med det i Västerbotten. Anders Lidström, professor i statsvetenskap, ser att åldersstruktur och traditioner kan förklara en del av skillnaden mellan partierna.