Floden spolade bort bro

Vårfloden har spolat bort en bro vid Renforsen i Vindeln. Det är en gångbro som byggts ut till en holme i forsen.

Bron gick över en älvfåra som var torrlagd av en flottningsdamm fram till översvämningen 1995.

Då sprängdes dammen för att lätta på trycket uppströms Vindeln.

Örjan Holmberg
orjan.holmberg@sr.se