kreditupplysningslagen

KU godkänner Asks förslag

Konstitutionsutskottet godkänner justitieminister Beatrice Asks förslag till ändringar i kreditupplysningslagen. Avsikten med lagen är att stärka den personliga integriteten.

Ärendet går nu vidare till finansutskottet som också har en borgerlig majoritet. Riksdagen debatterar och röstar om frågan i juni, rapporterar TT.

Avsikten med lagen är att stärka den personliga integriteten, genom att göra det svårare att hämta ut personuppgifter ur dataregister.

Men en av konsekvenserna av lagen är att det skulle bli svårare för journalister att exempelvis granska politker. Lagförslaget har kritiserats för att strida mot grundlagen, bland annat av oppositionen som inte ställer sig bakom lagändringen.

Den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet vill dock senarelägga den nya kreditupplysningslagen. De vill se att ändringarna träder i kraft vid årsskiftet i stället för som planerat i augusti.