OBS Sommar: Onsdag 21 juli

Det omedvetna

Under Obs sändningsuppehåll från 26 juni till 22 augusti repriserar vi varje vardag ett av våra program, favoriter från vårsäsongen eller audioteket, här på vår hemsida. I dag bjuder vi på en repris från den 11 mars 2010.

Gustav Mahler fyller 150 år i år. Det föranleder psykologen Tomas Videgård att berätta om psykoanalytikern Theodor Reik, som år 1925 fick en melodi ur Mahlers andra symfoni, Uppståndelsesymfonin, i huvudet. Det tog Reik ett helt liv att förstå varför han börjat tänka på just den melodin vid just det tillfället, och händelsen blev också utgångspunkten för boken The Haunting Melody som Reik publicerade 1953.

Det omedvetslösa livet
Vad skulle livet vara utan det omedvetna? Skulle ett fullständigt medvetet liv vara transparent, rationellt, utan hemligheter? Det frågade sig Ulf Karl Olov Nilsson, poet och psykolog, i höstas efter att Socialstyrelsen skapat nya preliminära riktlinjer för psykiatrin, där den kognitiva beteendeterapin, KBT, framhålls som behandlingsform i stället för den psykodynamiska terapin som Sigmund Freud lade grunden för. Ulf Karl Olov Nilsson specialskrev då en dikt för Obs där han reflekterar över ”det omedvetslösa” och som vi nu återutsänder på lyssnarnas begäran.

Litteratur musik:
Theodor Reik: The haunting melody: psychoanalytic experiences in life and music (New York, 1953)
Friedrich Gottlieb Klopstock: Die Auferstehung
Gustav Mahler: Symfoni nr 2 i c-moll – "Uppståndelsesymfonin"