Landstingspolitiker stöder beslut att sparka förre ekonomidirektören

Det råder stor politisk enighet bakom beslutet att sparka förre ekonomidirektören Per Ollermark.

Trots att det ställs omfattande krav på en arbetsgivare, som vill avskeda en anställd, så menar flera landstingspolitiker som Sveriges Radio Blekinge talat med att det som nu sker är rätt.

Korrekt
Moderaten Alexander Wendt, som sitter i landstingsstyrelsens arbetsutskott, utgår ifrån att allt har hanterats korrekt från ledningens sida.

– Har svårt att tänka mig att landstingets ledning skulle avskeda Per Ollermark, om man inte haft starka skäl till det, säger han.

Goda skäl
Enligt den information han har fått, så har ledningen goda skäl till att avskeda den förre ekonomidirektören.

Per Ollermark blev inte långvarig på sin tjänst som ekonomidirektör i landstinget.

Mobbning
Han omplacerade efter bara några månader med argument om samarbetssvårigheter, hårda nypor och rent av mobbning mot personalen.

Sänkt lön
Per Ollermark accepterade inte omplaceringen, och har de senaste två veckorna arbetat som ekonomistrateg i landstingets serviceorgan, med sänkt lön. Enligt ombudet Per Ollermarks fackliga ombud, Sören Lundgren på Civilekonomerna, kan avskedet komma att ogiltigförklaras från fackets håll, om det visar sig att landstinget åberopar tidigare händeslser som skäl för avskedet.

Och om facket kommer med en ogiltigförklaring, då kan Per Ollermark bli kvar inom landstinget, med full lön, ända tills saken avgörs i domstol eller parterna kommer överens.

Enighet bland politiker
Landstingsledningen har god uppbackning från politiskt håll. Även Folkpartiets länsordförande Nils Ingmar Thorell stöder avskedandet av Per Ollermark

Grunden till avskedet ligger inte i något nytt som hänt under de veckorna säger Alexander Wendt, utan i händelser längre tillbaka i tiden.

Värnat
anledningen till att landstinget inte avskedade Per Ollermark då, är helt enkelt att man värnat om Per Ollermark.

Per Ollermark har redan tidigare, genom sitt juridiska ombud, väckt frågan om skadestånd.

Dyrt
Men trots att det här kan bli en dyr historia för landstinget, litar Alexander Wendt på att landstingsledningen har tillräckliga skäl för ett avsked.

– Beslut om att avskeda någon fattar man inte på lösa boliner, säger han.

Carina Melin
carina.melin@sr.se

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se