Tyskland får kritik från EU för sin krispolitik

Från högsta EU-nivå kommer nu kritik mot Tyskland för landets sätt att hantera den europeiska valutakrisen. I en intervju i tidningen Frankfurter Allgemeine säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att den tyska regeringen agerade alltför tveksamt inför beslutet att ge Grekland kreditgarantier.

Barroso säger i intervjun att han kände sig säker på att Angela Merkel ville hjälpa Grekland, men att beslutsprocessen med den tyska tveksamheten tog för lång tid och att det också drev kostnaderna i höjden.

Marknaderna fick motstridiga signaler, säger han, och ett större och dyrare andra krispaket blev sedan nödvändigt bara två veckor efter stödet till Grekland.

Han säger att han förväntar sig att tyska politiker ställer upp för Europa och talar om för sina väljare att euron inte bara är en fråga om solidaritet med omvärlden, utan i hög grad ett tyskt intresse och att euron gynnar den tyska exporten inom eurozonen.

Barroso kommenterar också de tyska förslag som nu vill tvinga euroländerna till budgetdisciplin.

Att ett medlemsland med för höga skulder ska bli av med sin rösträtt, som den tyska regeringen förslår, det tycker Barroso är en för hård åtgärd.

Att riva upp och arbeta om EU:s fördrag för att skärpa budgetreglerna för medlemsländerna, som tyskarna också vill, avvisar Barroso.

Det vore naivt att tro att det går att reformera fördraget bara på de områden som är viktiga för Tyskland, säger han. Han tror att andra euroländer då naturligtvis också kommer med sina önskemål och att en sådan process kan bli utdragen och komplicerad.

Barroso tror att många euroländer frivilligt ser över sina egna lagar. Så funderar till exempel Frankrike på ett grundlagsförbud mot höga skulder, enligt tysk modell.

Barroso kan däremot tänka sig att stryka EU-bidrag för budgetsyndare inom unionen i framtiden.

I Tyskland får Barroso kritik för sina uttalanden i dag. En företrädare för liberalerna, ett av regeringspartierna, säger att Barroso kastar sten i glashus, att det är kommissionen som har misslyckats med att driva igenom EU-rätten och de gemensamma budgetreglerna i Europa.