KALMAR

Idrottsprogram försvinner

Om ett par år ska gymnasieskolan förändras och flera lokala utbildningar tas då bort. Bland annat försvinner idrottsprogrammet på Stagneliusskolan i Kalmar och lärarna där är kritiska.

– Det är helt förkastligt, säger idrottsläraren Peter Barvestad.

– Vi ser på eleverna att behovet finns. För fem år sedan fick vi tillstånd att starta en klass och i år har vi tre klasser.

För eleven Raslen Chniti var valet till idrottsprogrammet självklart.

– Jag var intresserad av idrott och ville utveckla mig i ledarskap, säger han.

Anledningen till förändringen är att staten vill städa upp bland de tusentals lokala valmöjligheter som idag finns i dagens gymnasieskola.

– Det är helt omöjligt att orientera sig när det finns 1.700 utbildningsvägar bara i Stockholmsområdet, säger Jan Sydhoff som är chef över Skolverkets gymnasieenhet.

– Deklarationen till eleverna blir tydligare på det här sättet.

Enligt Jan Sydhoff kommer det att finnas tillräckligt med kurser för idrottsintresserade ungdomar i gymnasieskolan också i framtiden.

– På alla program finns 200 poäng individuellt val och där kan skolan besluta att lägga kurser i idrott.

– Jag tror att statsmakterna har missat en viktig sektor här, säger idrottsläraren Peter Barvestad.

Han jämför med högskolenivån där det idag finns flera hälso- och idrottsinriktade utbildningar.

– Hos oss på gymnasienivå ska man istället minska och den enda chansen om man är riktigt idrottsintresserad är att gå på barn- och fritidsprogrammet som inte är studieförberedande.