25 maj 2010

"Okända" regiontoppar försvarade sig

SOM-undersökningen om Västra Götalandsregionen visar bland annat att medborgarna inte känner till politikerna och inte heller har något förtroende för dem. Politikerna i vår panel håller med om att de behöver bli mer kända bland väljarna.

Gert-Inge Andersson (S), Johnny Magnusson (M), Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (FP) är alla ledande politiker i sina respektive partier. De ville trots allt försvara sig med att de tycker att de har stora kontaktnät mot väljarna, bland annat genom föreningar och andra politiker.

I sändningen handlade det också om att vårdvalet, då alla invånare i Västra Götaland kunde välja vårdcentral, är uppskattat av medborgarna, men att förtroendet för kollektivtrafiken har rasat. Hör vad politikerna hade att säga om det i rutan till höger.