Oro över bristande kontroll av läkares meriter

Inom svenska Vårdförbundet finns en oro över att många sjukhus och landsting är för snabba i sin kontroll av de läkare som de anställer. Bakgrunden är fallet med den läkare som efter flera felbehandlingar har förlorat rätten att operera i Norge men som i dag arbetar i Sverige.

Oron gäller särskilt de anställningar där bemanningsföretag är inblandade, enligt Vårdförbundets förbundssekreterare Eva-Lisa Krabbe.

– Risken är att man litar på bemanningsföretaget, att de har gjort tillräcklig meritvärdering. Om bemanningsföretaget då inte har gjort det så hamnar verksamheten i ett dilemma, säger hon.

Enligt bemanningsföretaget Proffice Care, där läkaren var anställd då hon började arbeta för landstinget Gävleborg, fick hon goda referenser från två svenska doktorer när hon anställdes.

Även ett sjukhus i Danmark gav henne goda vitsord. Dessutom kontrollerades läkarens uppgifter med Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Ungefär så ser den vanliga kontrollen vid läkarrekrytering ut. Ekot har talat med sex olika bemanningsföretag som handhar läkare. Två till tre referenser är ett krav.

Stig Engcrantz, som är vd på bemanningsföretaget Dedicare kräver dessutom att läkarens tidigare jobb ska vara utfört i Norden.

– Vi kontrollerar de jobb som har gjorts i Sverige, Norge och Danmark, och det är det som är relevant för oss, att man har den erfarenheten, säger han.

Att kontrollera huruvida läkaren har begått misstag i andra länder kan vara svårare. Bara ett av de sex tillfrågade bemanningsföretagen erkänner att läkare som har jobbat och begått misstag utanför Sveriges gränser är nära nog omöjliga att hålla koll på.

– Det har hänt att vi har ringt till Norge. Men annars är det svårt, säger Ebrahim Daghigh, som är vd på Mix Medicare.

Det är inga vanliga kollar som ni gör?

– Nej, inte utomlands. Det är sällan som man lämnar referens i utlandet.

Och då känner ni er trygga med enbart de svenska referenserna?

– Nej, man känner sig maktlös. Vi kan inte kontrollera allting. Vi litar på Socialstyrelsens kontroll.

Incidenten med läkaren i Gävleborg leder nu till ändrade rutiner, i alla fall hos Mix Medicare.

– Är det så att det kommer en läkare och säger att jag har jobbat i till exempel Norge, Danmark eller England, men inte har tillräckliga referenser i Sverige, så måste vi självklart göra det framöver. Vi har inte gjort det tidigare, men nu känns det som om vi måste göra det, säger Ebrahim Daghigh, vd på bemanningsföretaget Mix Medicare.