SAS stäms för ålderdiskriminering av anställda

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer flygbolaget SAS för åldersdiskriminering och brott mot lagen om anställningsskydd, LAS.

Detta efter att flygbolaget beslutat att säga upp kabinpersonal över 60 år, och 25 av dem som varslats därefter anmält SAS till DO.

DO Katri Linna säger i en kommentar att ett kategoriskt uteslutande av arbetstagare enbart på grund av deras ålder strider mot lagens förbud mot åldersdiskriminering.

DO kräver 500 000 kronor för var och en av de uppsagda i så kallad diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd.

DO vill också att Arbetsdomstolen ska ogiltigförklara uppsägningarna.

Förbudet mot åldersdiskriminering infördes den 1 januari 2009, och eftersom lagen är så pass nu vill DO ha vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen.

Fackförbundet Unionen har meddelat att man inte kommer att vidta några åtgärder mot SAS.