Efter Västekots rapportering:

Brandskyddet på skolorna granskas

Nu ska upphandlingen av brandskyddet på Göteborgs skolor granskas av en utomstående konsult.

Upphandlingen genomfördes 2005 av Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF. Och nu ska den granskas av en utomstående konsult, en granskning som sker på eget initiativ enligt förvaltningsledningen.

– Ja, vi vill få en klarhet i om detta har gått rätt till, säger förvaltningschefen Rolf Van Dahlen.

Som vi tidigare berättade i Västekot slog den förre säkerhetssamordnaren Lennart Jonsson redan förra året larm om allvarliga brister i brandskyddet på de flesta skolor.

Men det finns inga misstankar om oegentligheter i nuläget, enligt Rolf Van Dahlen på LFF.

Granskningen kommer att kosta drygt hundra tusen kronor.

Upphandlingen av brandskyddet gjordes för fem år sedan. Uppgifterna om att processen inte har gått rätt till och att de levererade brandskyddsritningarna inte höll måttet har varit kända för Rolf Van Dahlen åtminstone i ett år.

Varför agerar ni först nu?

– Jag har fått uppgifter om att kvaliteten inte håller, men jag måste börja i rätt ände. Jag har inte kontrollerat omständigheterna fullt ut och det kommer konsulten göra nu, säger Rolf Van Dahlen.

Prata

Men det var först efter att Västekot började ställa frågor som förvaltningschefen anlitade en utomstående konsult för att granska hela affären .

Och frågan är varför gör man detta just nu och inte för ett år sedan då Lennart Jonsson slog larm om bristerna i brandskyddet på skolor.)