Fler rondeller byggs

Rondeller ska få trafiken att flyta bättre i våra städer, samtidigt som antalet svårt skadade i bilolyckor ska minska. Det hoppas många kommuner i länet som bygger eller planerar att bygga nya rondeller.
Mest aktiva är kalmar kommun där flera rondellbyggen pågår. Men även på många andra orter diskuteras rondeller på flera platser. Enligt Göran Blom på NTF är rondeller en bra satsning. Eftersom alla bilar kör åt samma håll blir det inga frontalkollisioner, samtidigt som farten sänks och framkomligheten blir bättre.