Barnröster förstörs av popsång

Barnen får sämre sångröster av att försöka sjunga med i popsånger och när vuxna sjunger. Barnens stämband klarar inte av att sjunga i de låga tonarter vuxna använder, visar en undersökning vid Huddinge sjukhus. Vid en undersökning av 5-åriga barns röstläge försökte barnen börja sjunga i en högre tonart, ettstrukna C, än de vuxna.

– Det var väldigt påtagligt. Så om de sjöng en sång, till exempel Blinka lilla stjärna där, så började ledaren med en tonart flera toner nedanför C där barnen inte ens överhuvud taget kunde bilda en sångton. Barnens korta stämband klingar ju ljusare och därför startar man högre upp. Det måste de vuxna som sjunger med barn vara medvetna om, säger Gunnel Fagius, musikpedagog i Uppsala.

Barn sjunger i högre tonarter än vuxna
Undersökningen har gjorts på foniatriska kliniken vid Huddinge sjukhus. Den visade att när barnen började sjunga själva startade de flesta ganska högt, i ettstrukna C. Det är tonen som sitter i mitten på ett piano, vid nyckelhålet. De vuxna började sjunga i lägre tonarter.

Enligt Gunnel Fagius blir det ett problem när det i förskolor är en vuxen som börjar vid sångsamlingarna. Det kan bli en kakafoni när barnen försöker, men inte klarar att hålla den rätta, alltför låga tonen.  

Gunnel Fagius är forskningssamordnare vid Uppsala universitets körcentrum och aktiv i projektet Rädda Barnsången.

Alice Tegnérsånger glöms bort
Hon menar att Alice Tegnérs barnvisor håller på att falla i glömska. I stället har popmusiken blir barnens förebilder. Artisterna kan sjunga starkt i låga tonarter med hjälp av mikrofon och förstärkare.

Men barn som försöker sjunga med blir brummiga, hesa och skrapiga och får sämre sångröster, hävdar Gunnel Fagius.

– Det är förstås ett problem för både röst- och gehörsutveckling. Deras röster vänjer sig vid att vara lite skrapiga och pressade. Rösten håller inte riktigt att växa in i ett körsjungande eller ett solosjungande. Man kanske vill bli en sångerska när man blir äldre och då har man inte fått möjligheterna. Man har förstört dem redan tidigt, säger Gunnel Fagius.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se