Örebro län

Miljökrav kan påverka tvätteribeslut

Det tvätteri i Dalarna som Örebro läns landsting har funderingar på att samarbeta med är inte Svanencertifierat, som Landstinget trodde från början, och det kan påverka beslutet att flytta tvätten från Textilia i Örebro län till Dalarna.

– Nej, vi är inte Svanencertifierade, säger Anders Roos som är tvätterichef på Fredriksbergstvätten i Dalarna.

Sveriges Radio Örebro har tidigare berättat att Landstinget i Örebro län har tankar på att samarbeta med andra landsting när det gäller tvätten. Men fredriksbergstvätten i Dalarna är inte svanencertifierat som de trodde från början.

– Det här med svanen var mer mätvärden för att se om vi skulle klara det, men vi är inte ceritifierade.

Det hela har varit ett missförstånd, tror Fredrik Roos. Han säger själv att de har sagt att de når upp till svanens kriterier, men att de inte är svanencertifierade.

Det var under ett möte som socialdemokraten och landstingsstyrelsens ordöfrande Marie-Louise Forsberg-Fransson fick intrycket av att företaget var svanencertifierade.

– När de var här på landstingsstyrelsen då uttryckte de sig nog så att de lever upp till svanenmärkta kriterier, men jag uppfattade det som att man var svanencertifierade, säger hon.

För Landstinget i Örebro län är det viktigt med miljön, och det kommer att påverka beslutet.

– Det är en viktig aspekt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Fredrik Roos på tvätteriet i Dalarna tycker att missförståndet är olyckligt.

– Det är någon som har tolkat det som att vi är certifierade, men det har vi aldrig sagt. Det är mer tolkningar tror jag. Det har nog gått från mun till mun.