Myggbesprutningen igång

Nu har årets första myggbekämpning i de norra delarna av Sala kommun startat. Avsikten är att minska mängden översvämningsmygg.

Myggbekämpningen pågår till och med 6 juni, men man har ytterligare tillstånd att kompletteringsbekämpa till och med den sista augusti.

Den omdiskuterade besprutningen sker med helikopter. Man använder det biologiska bekämpningsmedel Vectobac G, med BTI som den verksamma beståndsdelen.

Vectobac G har godkänts av Kemikalieinspektionen.

Regeringen gav klartecken för besprutning av mygg i området runt Nedre Dalälven i ett beslut den 5 maj.

Bekämpningen samordnas av Biologisk Myggkontroll, ett projekt inom NEDAB, Nedre Dalälvens Utvecklings AB.

Det kan komma att behövas bekämpningsinsatser efter varje översvämning fram till den sista augusti., enligt NEDAB.

Elisabeth Adolfsson
nyheterna.vstm@sr.se