Ingen hejd på bolånen

Under årets tre första månader ökade hushållens bolån med 8 procent. Enligt Statens Bostadskreditnämnd, BKN, innebär prisökningarna på bostäder och ökningen av skuldsättningen stora risker för låntagarna och svensk ekonomi.

– Vi har en pris- och skuldsättningsspiral på bostadsmarknaden. Sverige är ett av länderna i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD med den största ökningen av bostadslån. Det finns ett samband mellan snabb skuldtillväxt och efterföljande djupa ekonomiska kriser, säger Bengt Hansson, analytiker på BKN, till TT.

Statens bostadskreditnämnd står fast vid sin tidigare bedömning att bopriserna kommer att falla med 20 procent inom tre-fem år.