Programförklaring P3 Debatt

Nätverkets syfte är att lyfta upp frågor och ämnen som medlemmarna tycker är viktiga att diskutera, men där den som skriver inlägget inte nödvändigtvis redan har en bestämd uppfattning. De inlägg som medlemmarna skriver får gärna signalera nyfikenhet på andra lösningar, argument eller vinklar. Tanken är att nätverkets diskussion under de dagar som inlägget är möjligt att kommentera ska fungera som ett rådslag, där alla medlemmar deltar tillsammans med vår övriga publik. Den som skrivit orginalinlägget får sen också möjligheten att summera diskussionen och göra en egen analys av vad nätverket kommit fram till.