Torsby

Riskerar åtal för skogsavverkning

En skogsägare i Torsby riskerar åtal för olovlig avverkning av skog.

Det var i april som Skogsstyrelsen via satellitbilder upptäckte att 6,8 hektar skog avverkats utan att det anmälts av skogsägaren.

Enligt skogsvårdslagen måste avverkning av minst 0,5 hektar anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor i förväg.