Grovt överfallsvåld i Örebro befaras bli än värre

Jakten på våldtäktsmännen i Örebo fortsätter och polisen befarar nu att nästa överfall kan sluta med dödligt våld. Många tips från allmänheten kommer in och nu har polisen börjat DNA-testa män i staden. Hör Örebrobor och Torbjörn Carlsson, informationschef på Örebropolisen. 17-timmen