Svenska kyrkan

Små församlingar tvingas samarbeta mer

Det finns en hel del problem som de små församlingarna inom Svenska kyrkan brottas med. Inte minst handlar det om ekonomin. Ökat samarbete på många plan är därför önskvärt. Det kom man fram till vid ett möte med representanter för de små församlingarna i Västerås stift.

Rådslaget hölls i Långshyttan, där ekonomi, samarbete och sammanslagningar diskuterades.

En svår fråga för många små församlingar är hur man löser semester och annan frånvaro för en ensam präst och kyrkomusiker.

- Vi diskutyerade att införe en vikariepool för de små församlingarna, säger kyrkoherden Niklas Lång i Husby församling, som var en av intiativtagarna till rådslaget.

Dalanytt
dalanytt@sr.se