Knutby-barnflickan lämnar slutenvården

Den så kallade barnflickan i det uppärksammade mordfallet i Knutby får nu övergå från sluten till öppen rättspsykiatrisk vård.

Hon kommer nu att slussas till ett eget boende, men måste fortfarande följa vissa upplagda rutiner.

Barnflickan var den som höll i vapnet vid mordet på pastorns fru i församlingen i Knutby, som ägde rum 2004. Hon dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård för mord och för att ha skottskadat ytterligare en person.

Beslutet om att den rättspsykiatriska vården ska övergå från sluten till öppen form togs av förvaltningsrätten i Linköping på onsdagen. Det är knappt sex år sedan barnflickan dömdes till rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök.

Rätten gör bedömningen att hon fortfarande är i behov av tvångsvård, men med hänsyn till hennes psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt krävs det inte längre att hon är intagen på sjukvårdsinrättning.

Den öppna vården är förenad med ett antal villkor. Hon ska följa uppgjorda regler och rutiner och medverka i tillsyns- och kontrollåtgärder. Dessutom får hon inte vistas i Uppsala kommun, där Knutby ligger, eller aktivt söka upp målsägande.

Jan Cederborg, verksamhetschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, påpekar att vägen från öppen rättspsykiatrisk vård till att en patient avskrivs ser olika ut.

– Det är inte självklart att man med tydlighet kan veta när man avskrivs all tvångsvård bara för att man lämnar slutenvården, det är viktigt att komma ihåg, säger han till TT.

Inom sex månader ska en ny ansökan skickas till förvaltningsrätten. Om den gäller att hon ska skrivas ut eller få fortsatt vård återstår att se.