Kraftig ökning av beslag av metamfetamin

Mellan år 2007 och år 2009 ökade beslagen av drogen metamfetamin med 200 procent i Sverige. Det visar siffror i rapporten Drogsituationen i Sverige från Polisen och Tullverket.

År 2007 beslagtogs drygt 50 kilo metamfetamin, förra året gjordes beslag på sammanlagt 154 kilo.

Metamfetamin ger ett starkare rus än amfetamin och anses leda till krafigare beroende.

Lars Hansson, specialist på narkotika vid Tullverket, skriver i ett pressmeddelande att den tydligaste trenden är att alla typer av droger når nya kategorier av ungdomar som inte tidigare varit exponerade för droger och missbrukskulturer.