Örebro län

Många tar sig lån över huvudet

Hushållen fortsätter att skuldsätta sig i snabb takt och väljer främst rörlig ränta på sina lån. Den senaste statistiken visar att mellan 80 och 90 procent av alla nya lån är till rörlig ränta. Resten har en bindningstid kortare än fem år.

Cirka hälften av de svenska bolånetagarna har lån som är fem gånger större än den disponibla inkomsten.