Försäljningsrekord av platt-tv med farlig växthusgas

I år kommer vi svenskar att köpa 900 000 nya platt-tv-apparater, enligt branschens prognos. I så fall det femte försäljningsrekordet på sex år, men den ökande konsumtionen bidrar också till ökade utsläpp av kvävetriflourid. En växthusgas som är 17 000 gånger starkare än koldioxid.

Här, på en tv-fabrik strax utanför Prag, sätts mellan 1 och 2 miljoner tv-apparater ihop varje år och många av dem kommer att hamna i våra svenska vardagsrum.

En platt-tv-skärms delar är extremt känsliga för smuts. Därför sätts de ihop i ett helt isolerat så kallat renrum i fabriken. Och det är också i produktionen av en av de delarna, den så kallade TFT-cellen, som den superpotenta växthusgasen kvävetriflourid används. Just för att se till att den blir så extremt ren som den måste vara.

Geokemisten Ray Weiss vid University of California har mätt halterna i atmosfären och han är oroad.
– Det finns två saker med detta. Dels ökar gasen mycket snabbt. Uppskattningsvis med 11 % per år och det är en ersättning för andra gaser som är reglerade, enligt Ray Weiss.

I en vetenskaplig studie för ett par år sen visade Weiss att 16 % av all kvävetriflourid läcker ut i atmosfären. Det är många gånger mer än industrins egna beräkningar, och motsvarar: (RÄTTELSE 2010-05-21) 0,04 % av de globala utsläppen av koldioxid eller en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Trots det är den inte är reglerad i något internationellt avtal såsom Kyotoprotokollet. Faktum är till och med att den började användas som ett alternativ till perflourkarboner, en typ av växthusgaser som är reglerade i Kyotoprotokollet.

Inte heller någon av de miljömärkningar som finns för tv-apparater tittar i dag på utsläppen av kvävetriflourid. Ove Jansson som är produktansvarig på Svanen-märkningen säger att man hittills lagt mest fokus på tevens energiförbrukning i hemmet, men utesluter inte en utvidgning av kriterierna.

– Det är ju ett område som vi inte har tittat på. Det är väldigt intressant och jag skulle gärna vilja få mer resurser för att kunna titta på det, säger Ove Jansson.