Just nu

Klippan

Pengar till trädgårdssanering kring läderfabriken

Naturvårdverket ger ett bidrag på drygt åtta miljoner kronor till kommunen för att sanera förorenade villaträdgårdar intill den gamla läderfabriken i Klippan.

Framför allt är det arsenik som förekommer i för höga halter i trädgårdarna.

Arbetet beräknas komma igång sent i höst och ska vara klart under 2011.

Trädgårdssaneringen ingår som en del i det stora projektet med att riva och sanera hela den gamla läderfabriken som är svårt förorenad av tungmetaller.