Gruset tar aldrig slut i Uppsala

I dag sopas grus i bland annat Gottsunda och Valsätra i Uppsala.

Jan-Olof Hasselborn, vid trafik och gatukontoret i Upppsala kommun, som ansvarar för upptagningen säger att han aldrig varit med om en så sen upptagning - och orsaken är årets långa och snörika vinter.

– Vi kom ju inte igång för än i mitten på april på grund av att det både var is och snö kvar. Vi har lagt ut 14 tusen ton vintersand jämfört med normala 10-12 tusen ton, så det är mer att ta upp helt enkelt.

Det är inte så att ni kan vara fler som arbetar med det här då?

– Man får köra mellan 06:00 och 22:00 enligt handlingarna här och de kör så mycket de orkar.

Den här förseningen nu då, innebär det extra kostnader för kommunen?

– Nej, entreprenörerna har betalt per meter när de utför dessa arbeten, så för kommunen blir det inget extra.