Helsingborg

Sprutbytesprogram ska minska smitta

Socialstyrelsen har nu godkänt planerna på att starta ett sprutbytesprogram för missbrukare i Helsingborg. Det innebär att till hösten ska missbrukarna kunna byta ut gamla sprutor och kanyler mot rena på infektionskliniken.

– I Malmö har det varit positivt. Behovet i Helsingborg är stort, vi har mellan 100 och 200 missbrukare som injicerar i Helsingborg, säger Thomas Finnborg (M), ordförande i socialnämnden i Helsingborg.

Från den första september är det tänkt att sprutbytesprogrammet ska starta i Helsingborg och då på infektionskliniken på lasarettet.

Att missbrukare via vården kan byta ut sina sprutor är omdiskuterat. Kritiska röster hävdar att samhället ger helt fel signaler genom att förbjuda droger och samtidigt dela ut sprutor. Förespråkarna hävdar att det framför allt är en folkhälsofråga för narkomaner, eftersom rena sprutor minskar spridningen av hepatit C och hiv.