ÖSTERSUND

Omledd trafik blir farlig för barn

Under ombyggnaden av gator i Östersund dras stadstrafiken precis förbi gården på Körfältsskolan. Ändå plockas stängslet runt skolgården ner. Och drygt 100 barn mellan sex och elva år utsätts därmed för stora risker.

Samtidigt som kommunen leder stadstrafiken precis förbi gården på Körfältsskolan, plockas stängslet runt skolgården ner. Och drygt 100 barn mellan sex och elva år utsätts därmed för stora risker.

Skolans rektor, Margareta Ögren, är kritisk till att två byggprojekt som båda medför ökade risker för barnen kolliderar.

- Vi hade inte haft en tanke på att staketet skulle tas bort, men jag förstår att det har blivit så här med tanke på att gården ska planeras om men det finns ju inget samarbete mellan trafikplaneringen och ombyggnationen av vår skola.

Vem bär då ansvaret för att det har blivit så här? Jan Asplund, trafikingenjör på Östersunds kommun säger att det är länge känt att fyrvallakorsningen skulle byggas om och att det inte fanns några andra val att än att leda om trafiken på det sätt som nu gjorts.

- Det har gått väldigt fort och vi har inte varit förberedda säger Margareta Ögren. Nu får vi anpassa oss, men det är olyckligt.

När SR Jämtland träffar Bengt Gryckdal,ansvarig projektledare på bygg och projektering i Östersunds kommun, vill han inte kommentera varför staketet tagits bort och de eventuell konsekvenser det fått för skolan.