Västerbotten

Vill att fler ska använda hjälmen

Nu är NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande - ute på gatorna för att få fler att ta på sig cykelhjälmen. I Västerbottens län behandlades förra året över 500 trafikskadade cyklister.

Enligt Olycksanalysgruppen hade bara 100 personer av dem hjälm. De flesta barn. Och nu konstaterar Trafikverket i en rapport att utan fler åtgärder finns risk att användandet av cykelhjälm stagnerar eller till och med minskar.

Det finns idag ett stöd till kommuner i form av pengar till konsulter men det räcker inte säger Ylva Berg på Trafikverket och lovar ett bättre samarbete med kommuner som är intresserade av cykelsäkerhet.

På frågan om vad Trafikverket gör för att få fler att använda hjälm svarar Ylva Berg att det först handlar om att få till en dialog med kommuner och föreningar sen kan man förhoppningsvis lyfta frågan om bland annat en lagändring till riksdagen.

NTF gör nu en drive för att få cyklisterna att ta på hjälmen. De har i många år drivit frågan om en lagändring så att alla oavsett ålder tar på sig hjälmen. Och just nu är NTF ute på gator och torg i Umeå för att prata med cyklisterna och belöna dem som kommer cyklande med hjälm.

Nästa vecka genomförs samma kampanj i Skellefteå.


Sofia Johansson
sofia.johansson@sr.se