Avlopp brister i Fagersta

En tillsynskampanj har startats i Fagersta kommun för att ta itu med de många bristfälliga avloppen i kommunen.

De bristfälliga avloppen leder till miljöproblem, enligt Yvonne Eklund, miljöchef på Västmanland-Dalarna miljö-och byggförvaltning.

Miljöenheten beräknar att det finns minst 600 enskilda avlopp i Fagersta kommun.

Många av dem befaras vara bristfälliga och inte motsvara dagens reningskrav enligt Miljöbalken.

De avlopp det handlar om är vanliga avlopp som vanliga fastighetsägare på landsbygden har. De är inte anslutna till ett kommunalt avlopp.

Ofta är avloppen gamla och saknar "efterföljande rening", vilket gör att vattnet går ut orenat till sjöar och hav, nåt som bland annat leder till övergödning.

Nu hoppas miljö- och byggförvaltningen att de berörda fastighetsägarna ska söka tillstånd för att bygga ett nytt avlopp.

– Men kostnaden får de själva stå för, säger Yvonne Eklund, miljöchef på Västmanland-Dalarna miljö-och byggförvaltning.