Miljöchefer: Resurserna räcker inte till

Mer än hälften av de kommunala miljöcheferna anser sig sakna resurser för att klara miljötillsynen på ett bra sätt. Det framgår i  en enkät som Sveriges Radio har gjort. 


- Vi behöver mera resurser, helt klart är det så. Vi har behov utav tätare tillsyn på många objekt och vi klarar inte mer än vad vi gör i dag med befintlig personal, säger miljöchefen för Sandvikens kommun Tommy Stenegard.

Sveriges Radios enkät gick till kommunernas miljöchefer. Av de 194 som svarade på frågan om resurser, angav 53 procent att resurserna inte räcker till för en effektiv miljötillsyn. 38 procent tycker att resurserna är tillräckliga, och 9 procent hade ingen åsikt.

Miljöförvaltningarna är något av kommunernas mångsysslare. De har dels lagstadgat ansvar för att kontrollera att företag följer miljölagarna. Dessutom sköter de livsmedelskontrollen, och numera också kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel.

För miljötillsyn och livsmedelskontroll kan kommunen ta ut en avgift och till en del annat finns det delvis statsbidrag. Men resten ska kommunalskatten betala.

Miljöförvaltningen i Sandviken får 0,4 procent av kommunens budget, som ska räcka till mycket. Till exempel till att skydda sjön Öjaren, som är vattentäkt för 30 000 Sandvikenbor.

– Det ser vi ju som högsta prioritet alltså, säger miljöchefen Tommy Stenegard.

Och det måste gå på skattepengar då eller?

– Det måste gå på skattepengar ja, säger han.

I Lilla Edets kommun i Bohuslän oroar sig miljöchef Annika Ekvall för hur kommunens sparkrav ska påverka miljö- och hälsoskyddet.

– Man får helt enkelt låta bli att göra det som man inte kan ta betalt för och så blir det ju på de ärenden där vi går ut på eget initiativ, säger Annika Ekvall.

– Till exempel den förorenade marken där vi kan välja att låta det vänta till ett annat år. Man får pussla så gott det går, säger hon.

Men hur hävdar sig då miljötillsynen bland andra kommunala verksamheter när exempelvis kommunen ska spräcka sin budget?

– Det är ju så att alla har för lite pengar. Det finns ju alldeles för lite till alla verksamheter. Så du kan fråga vem som helst om de tycker att de behöver mera pengar.

– Sedan kan man tycka att vi har så oerhört liten del, vi pratar inte ens kanske någon procent av kommunens budget. Så att om vi skulle få mer skulle det kanske inte märkas så mycket på de andra kan man tycka, säger Annika Ekvall.