Linköping

Landstinget får kritik efter strömavbrott

Landstinget får bakläxa av Socialstyrelsen. Bakgrunden är det strömavbrott som drabbade Universitetssjukhuset i Linköping julen 2008. Socialstyrelsen anser inte att landstinget vidtagit tillräckligt med åtgärder.

Det var vid halvfyra-tiden på juldagsmorgonen som ett jordfel slog ut en stor del av strömförsörjningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Elavbrottet varade i cirka 40 minuter, det hela förvärrades av att den reservkraft som ska starta inom 15-25 sekunder inte kom igång.

Datanäten på sjukhusen stannade och bland annat patientjournaler och röntgenavdelningens bildhanteringssystem sattes ur funktion. Ingen patient kom dock till skada under strömavbrottet.

Östgötalandstinget fick i uppgift att utvärdera händelsen och komma med en åtgärdsplan för att undvika liknande händelser i framtiden och en lista på en rad åtgärder har lämnats in. Men Socialstyrelsen är kritisk.

Bland annat på grund av att den Lex Maria-anmälan som landstinget ska göra kom in nästan tre månader försent. I anmälan saknades också viktiga dokument, bland annat en händelseanalys samt en redogörelse för sjukhusets larmrutiner. Socialstyrelsen anser inte heller att landstinget har fullföljt de förbättringsåtgärder som har uppgetts ska ske.

Socialstyrelsen ser allvarligt på strömavbrottet och menar att det kunde ha blivit betydligt allvarligare konsekvenser.

Landstinget ska nu upprätta en handlingplan för säkerhetshöjande åtgärder både vad gäller elförsöljrning och it-system, där det ska framgå vem som ansvarar för olika ågärder och när de ska vara genomförda. Planen ska lämnas in senast 3 augusti.