HALLAND

Biologisk mångfald prioriteras inte

De flesta halländska miljöchefer tycker inte att biologisk mångfald är en fråga som prioriteras i kommunernas miljöarbete. I landet som helhet är miljöcheferna mer nöjda med satsningen på den frågan, visar en enkät som Sveriges Radio har gjort.

Halmstads kommunekolog Ann-Charlotte Abrahamsson konstaterar att politikerna nyligen anmärkte på att det arbetas för lite med Halmstads grönområden.

– Jag tror att man inte kan följa att det görs exempelvis kompensationsåtgärder om man gör intrång i de utpekade viktiga grönområdena.

– Om man måste ta delar av ett grönområde för exploatering eller bebyggelse, då ska det kompenseras på annat ställe eller genom andra åtgärder inom området.

Halmstad har ett handlingsprogram för grönområden, men kommunstyrelsen tycker att det har fått dåligt genomslag och sa tidigare i maj ifrån att frågan måste tas på större allvar: naggar man ett grönområde i kanten så måste man till exempel plantera nytt någon annanstans.

Grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden, alltså att det finns så många olika sorters växter och djur, gener och ekosystem.

I Halland tycker fyra av de sex kommunala miljöcheferna inte att mångfalden är en fråga som prioriteras i kommunernas miljöarbete.

I hela Sverige är det bara var fjärde miljöchef som tycker så av dem som har svarat på enkäten.

Halmstads miljöchef Roger Weman säger att mångfalden tyvärr inte prioriteras jämfört med annat. I exempelvis Kårarp fanns unika arter, men trycket från marknaden gjorde att industriområdet ändå byggdes.

Halmstads miljöstratreg Karin Larsson menar att det är naturligt att mångfalden ses som ett problem i Halland som är en expansiv region. Då blir det gärna konflikter med gröna värden.

Men kommunekologen Ann-Charlotte Abrahamsson ger exempel på vad som faktiskt har gjorts, såsom att kartlägga ängsmarker och betesmarker:

– Sedan finns det anläggning av våtmark som Långenäsudden där vi har gjort våtmark och restaurerat betesmark. Det finns många små exempel: vi bekämpar vresros längs kustremsan, också ett viktigt projekt för biologisk mångfald.

Magnus Hagström
magnus.hagstrom@sr.se

Jenny Küttim (research)