Oppositionen:

"Vi vill satsa på hållbar livsmedelsproduktion"

Sverige måste öka den inhemska livsmedelsproduktionen, var den rödgröna oppositionens budskap när de i dag besökte LRF-stämman. 

Ledarna för de tre partierna vill utreda ett mål för andelen egenproducerad mat, om det skulle bli brist på världsmarknaden.

– Vi ser i framtiden att vi inte kan räkna med att ha låga världsmarknadspriser på livsmedel, konkurrensen om mark kommer att öka och vi får räkna med att priserna på livsmedel också kommer att öka, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

– I det skeendet kan vi inte acceptera att vi kommer att fortsätta att ha en minskande andel av den svenska produktionen, vi måste satsa på att få en mer hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.

De senaste åren har andelen importerad mat ökat kraftigt, och står i dag för nästan hälften av den mat vi svenskar stoppar i oss. Ökad konkurrens och en allt friare global marknad är orsaken.

Men med en ökad osäkerhet på världsmarknaden och debatten om klimatet och oljetillgångarna är det inte hållbart enligt oppositionen, som nu lovar en speciell livsmedelsstrategi med en utredning kring ett mål om hur stor den inhemska produktionen ska vara.

Vägen dit är bland annat bättre villkor för småföretag och en satsning på landsbygden. Och inte minst ska Sverige bli bättre på att verkligen ta ut maximalt med EU-pengar till landbygdsutveckling, säger Socialdemokraternas Mona Sahlin.

– En rödgrön regering kommer att vara er aktiv i EU, inte minst för de frågor som LRF vill se: att få ett mer ekologiskt hållbart jordbruk, att få en annan landsbygdsutveckling och att verkligen vara aktiva medlemmar av EU. Det är vi alla tre partier överens om, säger Mona Sahlin.